Barnens värld

Våld mot barn

Barn är världens framtid och är för många människor själva meningen med livet. Att få barn är naturligt men också ett privilegium, och att hjälpa barn som inte fått en bra start i livet borde vara en självklarhet. Riktigt så enkelt är det dock inte i praktiken, och det är därför oerhört viktigt att informera jordens samhällen om hur barn har rätt att behandlas. Och som nästan alltid är fallet så börjar hjälpen i det egna hemmet!

Man kan göra många bra saker för sina och andras barn, både i praktiken och med stöttande ord. Att skaffa roliga, giftfria leksaker och tillbehör till sina små på https://www.bigbaby.se är rena rama nöjet och gör både vuxna och barn glada. Livet är däremot inte bara en dans på rosor utan innehåller även många svåra moment, inte minst vardagsstressen. Frustrerade småbarnsföräldrar som aldrig får tiden att räcka till, som sover dåligt och inte hinner äta ordentligt är snarare regeln än undantaget, och då kan tyvärr barnen bli lidande. En snabb örfil när de inte lyder, ett nyp för att de skall sitta stilla när man klär på dem, ett hårt ord för att få dem att hålla tyst. Med handen på hjärtat är det säkert många föräldrar som gjort sig skyldiga till detta men den stora frågan är hur man ställer sig till detta efteråt. Tycker man att det är helt fel eller berättigat ibland?

Aldrig våld mot barn

Svaret är enkelt: våld mot barn är alltid fel! I Sverige är

barnaga förbjudet sedan 70-talet och det inkluderar alla former av våld, inklusive skakningar. Att utöva en krafthandling i syfte att skada eller skrämma ett litet barn går emot lagen och om man misstänker att ett barn är utsatt för våld kan man göra en anmälning till

Socialstyrelsen som sedan för fallet vidare.

Anledningen till att man inte får utöva våld mot barn är att det alltid orsakar skada. Även om det inte finns ett endaste blåmärke att uppvisa så går de psykiska ärren så mycket djupare, då barnet i stället för att lära sig varför något är fel att göra lär sig att frukta sin förälder, den person som borde vara tryggast i hela världen. Våld mot barn handlar alltså inte endast om fysiska konsekvenser utan även om mentala sådana. För ett barn är alla våldshandlingar både

kränkande och besvikande då den vuxne begår ett svek mot dess tillit.

Våld föder våld

Många studier visar att barn som utsätts för våld med allra största sannolikhet själva utvecklar våldsamma karaktärer. Det är därför ingen slump att personer som hävdar att de lärde sig respekt genom föräldrarnas stryk själva utövar våld mot sina barn. Man har lärt sig att bortförklara kränkningen med argument om att det i själva verket var kärlekshandlingar och genuin vilja om vad som är bäst för barnet, vilket är en förvrängning av verkligheten.

ashe