Var är rättvisan?

Barns rättigheter

År 1842 skedde en stor förändring i Sverige. Denna förändring var folkskolan. Skolan skulle vara en skola för alla och såg till att alla barn skulle ha rättighet att utbilda sig. Under denna tid var det vanligt att barnen behövde hjälpa till hemma eller jobba på fabriker för att hjälpa till att försörja familjen. Folkskolan var ett sätt för barnen att få utbildning och samtidigt få lov att vara barn.

Över 100 år senare, år 1971 bildades organisationen BRIS som är en förkortning och betyder barnens rätt i samhället. Denna organisation hjälper barn som är utsatta i Sverige. BRIS bildades efter att en ung flicka hade blivit så pass svårt misshandlad, att hon dog. Idag tar de hand om mer än bara misshandel av barn, det kan vara allt mellan mobbning till hemlöshet.

Att barn ska få lov att vara barn, är ett uttryck som har funnits sedan 1800-talet. Vad innebär det egentligen. Då på 1800-talet, innebar det att barn skulle få lov att leka och känna sig fria och inte behöva jobba under stränga förhållanden som fanns i gruvor och inom industrin. Idag är inte barnarbete lika vanligt i Sverige längre. Vi har däremot andra typer av problem. Många barn lever under stränga familjeförhållanden, det kan vara skilda föräldrar eller att en av föräldrarna misshandlar den andra föräldern och barnen. Kanske är barnet föräldralös och för ung för att jobba, då får denne leva som hemlös, om de inte har en släkting de kan bo hos.

Att barn ska få vara barn, kan idag betyda samma sak som det gjorde på 1800-talet. Idag har barn fler leksaker och aktiviteter att göra. Som barn kan man exempelvis rita teckningar/bilder, kanske av tårtor tårtbilder. Barn kan exempelvis leka med andra barn, de kan cykla eller åka lådbil. Exempel på aktiviteter som barn kan göra för att vara barn, är ändlösa och det är upp till var och en vad de vill göra. Grundidén är att barnen ska få lov att ha roligt och inte behöva oroa sig för att inte ha någonstans att bo eller om de får mat för dagen.

Barnarbetet i Sverige försvann efter att folkskolan hade startats. däremot är barnarbete fortfarande vanligt bland barn i andra länder. I Indien är det vanligt att fattiga barn kidnappas för att sättas i fabriker för att arbeta, trots att detta är olagligt. Barnarbeten i fabrikerna sker i hemlighet, men blir de upptäckta, stängs dessa ner. Trots att BRIS bara finns i Sverige, finns det organisationer som kämpar mot barns rätt i samhället i varje land. BRIS samarbetar med en organisation som kallas CHI som betyder Child helpline international och finns i 142 länder runt om i världen.

Man måste inte vara hemlös eller leva under hårda familjeförhållanden för att få hjälp av BRIS, det kan hända att du som barn känner dig ensam och mobbad i skolan. Känner du att du behöver prata med någon, kan du gå in på BRIS hemsida och chatta, eller ringa till dem. Kom ihåg att du får lov att vara anonym.

ashe