De är framtiden

Ivägskickad av sina egna föräldrar

Det pratas alldeles för lite om de barn som faktiskt blivit ivägskickade till främlingar av sina egna föräldrar till fosterhem. De personer som ska älska sina barn mest av alla, och aldrig vilja barnen något ont och få dem att känna sig trygga. Hur är det från barnens perspektiv?

Barn blir ivägskickade till fosterhem av sina föräldrar. Allt som oftast är det över 10 års åldern detta händer då barnen börjar bli äldre och kanske lite mer trotsiga. Men vad som också är värt att säga i det här, är att de barnen som blir ivägskickade i den här åldern av olika anledningar från föräldrarna/föräldern är att de ofta har haft en bråkig uppväxt.

Med en bråkig uppväxt i bagaget är det inte så konstigt att man som tonåring kanske inte vet hur man ska hantera allt. När allt barnet då behöver är att föräldrarna ska vara som andra föräldrar, en familj med kärlek, utan våld, alkohol eller vad det nu må vara, väljer föräldrarna att skicka iväg barnet till främlingar.

I många fall, är det föräldrarna som ansvarar för den dåliga uppväxt man givit sitt barn, och som i en del fall får konsekvenser när barnet blir äldre. Det är många sådana fall, där till slut barnet får skulden och skickas iväg. Hur känner sig då barnet?

  • Oälskad
  • Oönskad
  • Otrygg
  • Ser människor som opålitliga
  • Hatad
  • Bortvald
  • Fula ankungen i familjen
  • Ensam

I barnets huvud

Att tackla att ha blivit lämnad av sina föräldrar är inte lätt. För de flesta vuxna finns inte ens den tanken i huvudet, det är helt uteslutet. Man har satt ett barn till jorden, man ska älska, skydda och göra allt i sin makt för barnet tills hen är vuxen.

I ett barns huvud, kan inget värre hända. Familjen är kvar hemma och du har flyttats iväg till främlingar, i många fall även bytt stad.

En del vuxna som varit med om detta som barn, har fortfarande inte kommit över det. Även om det i många fall kanske gått decennier. De som inte varit med om det själva har nog svårt att föreställa sig hur den känslan är. Och hur svårt det är att glömma bort och gå vidare. I många fall förstörde beslutet relationen mellan barnet och föräldrar för alltid. Det är svårt att gå tillbaka som att ingenting hänt, för det är det största och värsta som hänt i många barns liv.

Är du som vuxen drabbad av detta och vill hjälpa andra så kan du börja med att till exempel hålla föreläsningar eller liknande och välja att fakturera med Frilansfinans.se för enkelhetens skull. Det behövs fler som pratar om detta tystade ämne. Barnen måste höras och frågan hur socialen kan låta föräldrar som dessa förstöra sina barn höjas!

ashe