De är framtiden

Vår framtid – det är ni!

Våra barn är framtiden och vi är så noga med att ge våra barn det som de behöver och lite mer. Men vi får inte glömma bort alla andra barn som behöver stöd. Hos Barn och Framtid arbetar de med barnen i Indien och det är ett viktigt arbete som bör uppmärksammas.

Idag har vi gratis utbildning till alla i Sverige och det är viktigt att man uppskattar det. Det är oerhört viktigt med utbildning och kunskap är makt. Något dessa barn i Indien missar just för att det land de råkade födas i inte är rikt. Det ska inte behöva påverka barnet och vi har barnkonventionen som ska arbeta för att unna barnen deras rättigheter och som då är främst fokuserat på utbildningen. Det är med hjälp av utbildning som de kan ta sig ut från slummen och in i världen de förtjänar. Det är via utbildning de kan arbeta sig uppåt och även få kunskap om deras rättigheter. Det är via utbildningen de kan få sina röster hörda och växa som människa.

Vi måste prioritera utbildning för dessa barn så att de får en chans att ta sig ur den värld de har hamnat i. De måste även få känna sig så pass viktiga att de prioriteras och får gå i skolan, oavsett kultur och bakgrund. De måste få lära sig att se bortom status och att redan vid tidig ålder veta att de är värda lika mycket som alla andra, att deras bakgrund inte definierar vilka de kommer vara i vuxen ålder. Att de har möjlighet att påverka sina liv – det är vad utbildning kommer ge dem.

ashe