De är framtiden

Låt oss ta vårt ansvar för barns rättigheter

Är det något som ligger mig varmt om hjärtat så är det barn. De är så oskuldsfulla och så helt utelämnade till oss vuxna. De har inget val utom är försöka sätta sin tillit till vuxenvärlden. Det är ett enormt ansvar för oss att förvalta.

Att värna om barns rättigheter är något för oss alla att engagera oss i, på ett eller annat sätt. För min del så har jag dels fått förmånen att få två egna biologiska barn. Dessutom har jag haft möjlighet att få göra en skillnad i flera barns liv, dels genom att ha fadderbarn i Uganda, Indonesien samt Dominikanska republiken. Sedan har jag och vi som familj haft möjligheten att få göra en skillnad i ett barns liv genom att vara kontaktfamilj under flera år. Så det är sex barn som jag har haft ett direkt inflytande över. Sex barn där jag på något sätt fått göra en skillnad i att värna om deras rättigheter.

Är det något som gör mig illa berörd, bedrövad och arg så är det när barns rättigheter kränks. Det har aldrig med barnen själva att göra, utan det har allt med oss i vuxenvärlden att göra, att vi brister. Och de som får betala priset för det är många gånger barnen.

Det värmer mitt hjärta att se organisationer som UNICEF och Compassion kämpa för att barns mest grundläggande rättigheter blir tillgodosedda. Det gäller rättigheter som att få äta sig mätt, få vara trygg, få dricka och tvätta sig i rent vatten, få gå i skolan. Men också att få vara som man är och att få tro på vad man vill. Så viktiga och så grundläggande rättigheter.

Det finns även fantastiska organisationer som kämpar för barns rättigheter på mer nära håll, nu och här, såsom BRIS och Rädda Barnen.

Kan man så bör man göra något för barns rättigheter. Det är viktigt att komma ihåg att all förändring börjar med en själv. Att ge pengar till välgörenhet är absolut behjärtansvärt och något vi bör göra om vi har möjlighet. Men lika mycket handlar det om att tänka på hur man är som vuxen, som förälder, som en vuxen granne till en barnfamilj. Att tänka på hur man är mot barn i sin direkta närhet är lika avgörande och viktigt som de pengar man skänker till förmån för ett barn långt borta. Barnen i vår direkta närhet är lika mycket världens framtid som barn långt borta. Det är alltid lätt när det gäller att göra rätt och göra gott, att vi tänker att det är “där borta”, “där, där alla problem är”. Men det finns ett stort värde i att börja med sig själv, börja att se sin del i det hela.

Barns rättigheter – alla vuxnas ansvar.

ashe