De är framtiden

Kunskap är makt

Idag kämpar varje skola med att få alla elever att uppnå målen – att få godkänt på allt för att gå vidare. Men vad är det som egentligen räknas? Är det skolans kunskapskrav som är avgörande eller är det hur vi uppfostrar dem? I SVTskriver de om att man snålar med att ge ut pengar till skolorna, framför allt förskolorna. Jag anser att det är just förskolorna man ska satsa mest på eftersom det är dem som är avgörande för barnens självkänsla.

Utan självförtroende och självkänsla kommer högstadiet och resten av skolåren vara en utmaning för barnen eftersom de behöver dessa egenskaper för att växa och tro på sig själv. Förskolelärarna ger grunderna till barnen och de behöver alla resurser som behövs. Att pressa in fler barn på fler pedagoger i mindre ytor är inget att rekommendera. Det kommer bara innebära att fler blir långtidssjukskrivna och eleverna behöver byta pedagoger oftare vilket bidrar till att det aldrig blir en stillsam miljö och eleverna, även då personalen, blir oroliga.

Vi måste värna om lärarna som tar hand om Sveriges framtid och som ser till att vi har starka vuxna i framtiden!

ashe