Var är rättvisan?

Barns rätt till trygghet och säkerhet

Enligt Förenta Nationernas barnkonvention har barn i världen rätt att leva i säkerhet och trygghet från farliga miljöer och människor. De länder som är anslutna och skrivit på barnkonventionen är skyldiga att följa dessa regler. De av konventionens rättigheter vi ska fokusera på särskilt är följande bestämmelser:

Artikel nummer 9: Ett barn får inte skiljas från sina föräldrar mot dess vilja, bortsett från när det är för barnets absolut bästa. Ett exempel på sådana situationer är om föräldrarna lever på varsin plats och man måste besluta var barnet ska leva eller om föräldrarna útsatt barnet för vanvård eller våld. Men är barnet skilt från sina föräldrar har det ändå rätt att regelbundet få träffa dem.

Artikel nummer 10: Barn har rätt att få återförenas och komma tillbaka till sin familj om den blivit splittrad. Ansökningarna från de familjer som vill återföras över lands- och statsgränser måste behandlas väl och med respekt. Konventionsstaten måste i sin tur säkerställa framförande av en begäran av det slaget inte leder till dåliga följder för den sökande familjen och dess barn.

Artikel nummer 11: Staten är skyldig att bekämpa olagliga barnbortföranden eller kvarhållande utomlands. Att aktivt se till att barn inte blir olagligt bortförda från landet utan samtycke är statens skyldighet. Att se till att förhindra detta och ta varningssignaler från barn i riskzonen på allvar.

Artikel nummer 19: Barn har rätt att bli skyddade mot all form av psykisk eller fysisk våld, vanvård, övergrepp av vårdnadshavare eller föräldrar. Här finns det rättsliga och juridiska medel för att tillämpa som skyddsåtgärder för barn.

Artikel nummer 20: Ett barn som ej har möjlighet att bo med sina egna föräldrar har rätt till att få hjälp med att få ett annat hem. Staten är skyldig att ombesörja ett tryggt och säkert hem för barn som tillfälligt blivit berövade sitt hem eller en familjemiljö.

Artikel nummer 24: Att alla barn har rätt till sjukvård och bra hälsa och traditionella seder som är till skada för barnens hälsa måste avskaffas. Detta för att bland annat minska späd- och barnadödligheten och bekämpa undernäring och sjukdomar inom ramen för primärvård.

Artikel nummer 26: Varje barn är berättigad till en social trygghet och även hjälp utifall föräldrarna exempelvis har brist på pengar.

Artikel nummer 27: Alla barn har rätt att leva enligt en skälig levnadsstandard. Där ingår bostad, rent vatten, mat och kläder. Likaså att föräldrarna till barnet har råd och är måna om att köpa grundläggande basartiklar såsom bilbarnstol till bilen som ger barnet extra skydd under bilfärd.

Artikel nummer 32: Alla barn har rätt att skyddas mot att bli ekonomiskt utnyttjade eller mot att utföra arbete som skadar dem eller förhindrar dem från att gå i skola.

Artikel nummer 33: Alla barn har rätt att bli skyddade mot all slags utnyttjande.

Artikel nummer 37: Inga barn ska få utsättas för någon slags tortyr, behandlas eller bestraffas grymt eller utsättas för dödsstraff. Vid frihetsberövande av ett barn måste det ske enligt gällande lagar och under kortast möjlig tid.

Artikel nummer 38: Inget barn får utnyttjas som barnsoldat samt barn måste skyddas från krig.

ashe