Var är rättvisan?

Flickorna i vår värld

Flickor har länge varit den utsatta gruppen och har alltid blivit diskriminerade av många olika anledningen. Från urminnes tid har kvinnor varit underordnad mannen och så har det fortsatt än idag.

Idag ser det bättre ut men inom vissa områden har vi inte alls utvecklats. Våra flickor runtom i världen drabbas fortfarande och far illa på grund av deras kön. Hos Unicef arbetar man flitigt med diskriminering av flickor och menar att flickor redan från födseln drabbas av att de är just flickor.

Mycket handlar om kulturen och att man anser att pojkar är mer värda. De anses inte värda att investera i eftersom de senare kommer gifta sig och på så sätt hamna i en ny familj. För oss kanske det låter konstigt men oftast tillhör flickan makens familj och kan då inte avlasta eller hjälpa sin egen familj medan pojkens roll handlar om att försörja och ta hand om familjen.

Flickorna prioriteras inte, speciellt inte om de har bröder. Unicef nämner att flickor ammas väldigt sällan längre period, till skillnad från pojkarna som ammas mer och längre. I dessa fattiga länder, där detta tankesätt råder, brukar man bekosta vaccination på pojkar i större utsträckning eftersom man anser att deras liv är mer värda och flickorna löper större risk att avlida.

Idag finns det många länder som gör könstester för att ta reda på könet på deras barn. Oftast sker det en abort om det visar sig att det är en flicka i magen. För flickor är inte lika mycket värda.

ashe