Barnens värld

Barns rätt att studera och åka på skolresa

I Sverige har barn faktiskt en hel del rättigheter trots att de inte är myndiga. Ett barn kan till exempel inte tvingas att donera sina organ om det inte vill. Barnet har också rätt till en skälig levnadssituation, och till att studera. Men vad gäller egentligen?

Alla barn ska få studera

Enligt den svenska skollagen har alla barn rätt att studera. Det betyder att barnet ska få gå en utbildning i grundskola och på gymnasiet. Föräldrarna har ingen rätt att förbjuda barnet att gå i skolan. Utbildning är en väldigt viktig del av livet och barnet lär sig också att vara mer social. Utbildning och barnets rätt till den kan dock vara lite omdiskuterat. Många gånger är det nämligen som så att vissa menar att barnet kan lära sig minst lika mycket med hemundervisning, och det kan vara sant men man missar den sociala aspekten.

Rätt till skolresa

När det gäller barn är det ofta populärt att åka på skolresa eller klassresa. Det finns dock inget som säger att sådana ska anordnas av skolan. Om en resa anordnas och man ska ordna pengar till den är ett bra alternativ att sälja saker via SäljDirekt som riktar sig just till skolor och föreningar. De har prisvärda och lättsålda produkter som eleverna går runt och säljer dörr till dörr. Om en elev inte säljer något får denne dock inte stängas ute från resan om denne vill följa med.

Om barnet inte kommer till skolan

Om ett barn vill gå i skolan men inte får för föräldrarna är det dags att kommunen rycker in. Föräldrarna kan beläggas med vite, alltså ett krav på att betala pengar, om barnet inte kommer till skolan. Att bryta mot skolplikten är dock inte ett lagbrott och man kan inte dömas på annat sätt. Dock kan socialtjänsten bli inkopplad och om barnen inte har det bra kan de omhändertas.

Vad är giltig frånvaro?

Det finns flera skäl till att ett barn inte kommer till skolan under en period. Om barnet är sjukt, är bortrest eller har en skada som gör att det inte kan komma till skolan kallas det för giltig frånvaro. Har barnet sådan kan vite inte utdömas. Frånvaron får dock inte vara för stor, då kan barnet behöva gå om en klass på grund av bristande kunskaper.

ashe