Barnens värld

Juridik och barns rättigheter

Barnrätt beskrivs som juridik som reglerar och hanterar barns villkor i livet. Till detta hör barns rättigheter som kommer till uttryck i barnkonventionen från FN. Barnrättsliga frågor finns inom en lång rad juridiska områden, det går inte helt enkelt att bara lägga in dem under exempelvis civilrätt eller offentlig rätt. I stället brukar de klassificeras på gränsen mellan det offentliga och det privata.

Hos magnussonlaw.com/se/ går det att få juridisk rådgivning på flera olika områden. De har specialister på i princip samtliga områden inom affärsjuridik och har erfarenhet av en lång rad olika branscher. Enligt artikel 37 i barnkonventionen har barn rätt att få juridisk hjälp så snart som möjligt om de frihetsberövas. De får inte bestraffas med livstids fängelse och har rätt till att få besök av och kontakt med sin familj.

Barnens rättigheter

Barnkonventionen säger att barn har rätt till säkerhet och trygghet där de slipper att vistas i farliga miljöer eller utsättas för negativ påverkan av olika slag. De har rätt till en bra barndom och till en fullständig utbildning med kompetenta lärare.

Barnkonventionen i svensk lag

Det var i juni 2018 som riksdagen röstade för att regeringen skulle låta konventionen om barnens rättigheter från FN bli svensk lag. Lagen trädde i kraft 1 januari 2020. Detta innebär att rättstillämpare och domstolar ska beakta barnens rättigheter i alla ärenden som rör barn.

ashe