De är framtiden

Alla barns rätt

Våra barn är det dyrbaraste vi föräldrar har. I alla fall borde det vara så alla föräldrar tänker om sina barn. Dessvärre finns det så oerhört många barn som far illa eller är totalt bortglömda i många hem. Vi lever i en modern tidsperiod och ändå händer det att barn mår dåligt och sorgligt nog är det ganska vanligt att det händer i barnets eget hem. När vi pratar om barns rättigheter går mångas tankar direkt till barn i fattiga u-länder. Man kan stötta barn genom att hos Unicef bli världsförälder och mer.

Det finns en hel tjock lagbok om barns alla rättigheter som skulle kunna göras ännu tjockare. Eller hur författar man det självklara? Att en av många rättigheter är att få bli älskad av sina föräldrar villkorslöst. Tyvärr är det inte alltid så självklart i alla hem. BRIS, som betyder Barnens rätt i samhället, är en organisation som verkligen jobbar för att alla barn ska må bra. På hemsidan för barnens rätt kan man läsa om deras verksamhet och hur de arbetar. Även organisationer som Rädda barnen finns och de arbetar aktivt för att sprida sin information.

Wikipedia finns det även information om barns rättigheter världen över där FN har en specifik kommitté som har tillsyn över detta.

Vad gäller dagens sjukvård när det gäller barn är nog galet många väldigt överens om att det ser illa ut. Ett barns rättighet att snabbt bli väl omhändertagen vid sjukdom och olycksfall är inte alltid något som är självklart. Som det ser ut i akutvården idag med personalbrist inom alla yrkeskategorier kommer alla som behöver vård i kläm. Men för barnen är detta mer kännbart då vi vuxna verbalt kan ventilera oss och ha en djupare förståelse i sådana situationer, medan barn inte fungerar så. Barn tänker bara här och nu och är inte mogna nog att förstå detta på samma sätt som vuxna. Det är ytterligare ett barns rättighet som kanske inte kan formuleras ordagrant. I lagen står att alla allvarligt sjuka har rätt till sjukvård. Istället borde det skrivas rakt ut att barn som är allvarligt sjuka har rätt till obegränsade resurser. Hos Minutkliniken.se jobbar man ständigt emot detta förfall inom sjukvården.

Många barns föräldrar har det också kanske svårt ekonomiskt och då kan varje kalas ens barn blir bjuden på bli en mardröm. När pengarna inte räcker till för sitt barn, vad gör man då? Det är tragiskt men många barn vill helst inte ha sommarlov eller jullov. Många av dem vill inte ha lov överhuvudtaget. Anledningen kan vara att barnets föräldrar inte har råd att åka iväg som alla andra berättar att de ska göra. De kanske måste stanna på fritidshemmet för att föräldrarna måste arbeta då de inte har råd med semester. Lov för barnen är också en rättighet som inte heller står med i lagboken, men som borde göra det.

Inget barn ska behöva känna ångest inför det lyckligaste som finns i barnens ögon: skollov!

ashe