Barnens värld

De är vår värld

Det är viktigt att inte glömma att barnen är våra grundstenar till fortsatt arbete för vår planet. Att vi ska fokusera på just barnen är därför inget nytt och bör uppmuntras hos alla vuxna runtomkring barnens värld. Vi bör veta vad som förväntas av oss vuxna och förstå att vi är tryggheten de söker sig till. Vi vuxna är de som räcker verktygen över till barnen så de har redskap nog att klara av världen utanför.

Många glömmer bort detta och utgår från att det räcker med en Ipad och basgrunderna såsom kost och logik. Det är så mycket mer som krävs för att skapa starka barn, att skapa ännu starkare vuxna. Tyvärr finns det inte många vuxna som eftersträvar att leva efter och i barnens värld och därför är det skönt att det finns paragrafer som gynnar barnens rättigheter i samhället.

I Mänskliga rättigheter hittar vi rättigheterna ett barn har och de ska hjälpa barnen att få sina röster hörda för det, om något, hörs väldigt sällan.

Barnkonventionen innehåller mycket viktigt och som är väsentligt för alla att veta om. De berör yttrandefriheten, religionsfriheten och andra levnadssätt som är självklara för att ett barn ska må bra. Barnen ska alltid ha rätt till personlig kontakt med föräldrar, rätt till omvårdnad och även utbildning. Detta låter självklart för oss som bor i länder där de erbjuder dessa tjänster men det är långt ifrån en verklighet i många länder.

Många barn får inte gå till skolan och därmed riskerar att inte kunna vara en del av ett större samhälle. Dessa barn kommer aldrig kunna ta sig någon annanstans än det hem de har vuxit upp i eftersom samhället runtom ser till att de inte får den möjligheten. Att se till att barnen får fri utbildning gynnar inte bara barnet utan även samhället i sig. Dessa barn kommer kunna utbilda sig, skapa sig en egen uppfattning om omvärlden och även forska och fördjupa sig i olika ämnen som kan leda till det positiva för oss. Hur många ungar har vi inte missat nu på grund av att vi inte har prioriterat skolutbildning för dessa? Hur många idéer har vi inte gått miste om? Men den stora frågan är; hur länge ska vi fortsätta missa dessa barn?

Vi måste se till att uppmärksamma dessa områden där barnen inte gynnas och inte får utbildningsmöjlighet. Många anser att det inte är vårt område, vi som bor och har det bättre, men det är just det vi ska arbeta med – lyfta barnen för de vuxna därborta har inte möjligheten att göra det. Vi måste vara den hjälpande handen för dessa barn och se till att de vuxna därborta, som vill väl, får resurser och möjligheter att bidra med utvecklande undervisning.

ashe