• Uncategorized

    Barns rättigheter

    År 1842 skedde en stor förändring i Sverige. Denna förändring var folkskolan. Skolan skulle vara en skola för alla och såg till att alla barn skulle ha rättighet att utbilda sig. Under denna…

  • Uncategorized

    Alla barns rätt

    Våra barn är det dyrbaraste vi föräldrar har. I alla fall borde det vara så alla föräldrar tänker om sina barn. Dessvärre finns det så oerhört många barn som far illa eller är…